Kosten en vergoeding

Aan medicijngebruik en diensten van apotheken zijn kosten verbonden. BENU Apotheek geeft u informatie over hoe prijzen van medicijnen tot stand komen, hoe medicijnkosten en kosten voor de diensten van BENU Apotheek zijn opgebouwd. En wanneer u zorgkosten wel of niet vergoed krijgt.

Tarieven 2022

Hoe komen prijzen van medicijnen tot stand?

Fabrikanten van medicijnen bieden deze aan op de markt. De Rijksoverheid, zorgverzekeraars en apotheken maken vervolgens afspraken over de prijs van deze medicijnen.

Wettelijke maximumprijzen voor medicijnen

In Nederland gelden wettelijke maximumprijzen voor medicijnen. Deze maximumprijzen worden twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers mogen geen medicijnen inkopen boven de maximumprijs.

Afspraken tussen zorgverzekeraars en apotheken

BENU Apotheken B.V. onderhandelt jaarlijks met alle zorgverzekeraars over de kosten van medicijnen. Deze afspraken kunnen per zorgverzekeraar verschillen. BENU Apotheken B.V. heeft overeenkomsten gesloten met alle zorgverzekeraars voor 2021.

Hoe zijn medicijnkosten en tarieven van apotheken opgebouwd?

Uw BENU Apotheek kan u altijd inzicht bieden in de opbouw van de prijs van het medicijn dat u gebruikt. Vraag er gerust naar. Ook bieden wij u inzicht in de kosten van onze eigen dienstverlening. Deze vindt u in de tabel.

Welke zorgkosten worden wel en niet vergoed?

In uw zorgpolis staat precies wat uw zorgverzekeraar wel en niet vergoed. In 2022 is het eigen risico, net als in 2021, € 385. Heeft u voor minder dan € 385 aan zorgkosten? Dan worden deze kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn.

U betaalt zelf de eigen bijdrage

Krijgt u medicijnen voorgeschreven door uw (huis)arts? Dan worden die meestal vergoed uit uw basiszorgverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt deze eigen bijdrage direct bij het afhalen van de medicijnen.

Hoe kunt u betalen?

  • U kunt bij ons pinnen. Hiervan krijgt u een betaalbewijs.
  • U kunt ook betalen per rekening. De rekening ontvangt u in de meeste gevallen via Netpoint.
  • Automatische afschrijving is helemaal makkelijk. Hiervoor moet u éénmalig een machtiging afgeven. U kunt het automatische afschrijvingsformulier printen en afgeven in de apotheek of u kunt in de apotheek een formulier invullen.

Vragen over uw rekening van BENU

Met vragen over uw rekening kunt u altijd bij uw BENU Apotheek terecht. Netpoint Factoring B.V. is een partij die rekeningen voor BENU Apotheek verwerkt. Wordt Netpoint Factoring B.V. vermeld op uw rekening? Ga dan naar https://www.uwdeclaraties.nl/ en vul via contact het contactformulier in. U kunt ook bellen naar Netpoint: 0416-541509.