Alles over het preferentiebeleid

leestijd 5 minuten·798 woorden

In 2008 is het preferentiebeleid ingevoerd door zorgverzekeraars. U leest hier wat het preferentiebeleid precies is en wat het voor u betekent.

Wat is het preferentiebeleid?

Het preferentiebeleid houdt in, dat de zorgverzekeraar 1 merk van hetzelfde medicijn vergoed. Een medicijn is hetzelfde als het dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm heeft als het originele medicijn. Ook de veiligheid en kwaliteit zijn hetzelfde. De verzekeraar kiest het merk van de fabrikant die het medicijn het goedkoopst aanbiedt. Dit merk is dan het preferente medicijn.

Wanneer merkt u iets van het preferentiebeleid?

U merkt iets van het preferentiebeleid als u van merk medicijn moet wisselen. Uw BENU Apotheek geeft u dan een ander merk van hetzelfde medicijn mee dan u daarvoor gebruikte. Dit komt voor als het patent op het originele medicijn afloopt, als een merk medicijn op is of als een andere fabrikant hetzelfde medicijn tegen een lagere prijs aanbiedt.

 • Het patent op een medicijn loopt af.

  Op een nieuw medicijn rust een patent. Dat betekent dat alleen de fabrikant die het medicijn ontwikkeld heeft dit medicijn mag maken en verkopen. De prijs van zo’n nieuw medicijn is hoog, omdat de fabrikant de (onderzoeks)kosten moet terugverdienen. Na 10 jaar vervalt het patent en mogen andere fabrikanten het medicijn namaken. De prijs van het medicijn is dan (veel) lager, omdat de andere fabrikanten geen onderzoekskosten hoeven te maken. Zorgverzekeraars kopen het medicijn bij de fabrikant die het medicijn het goedkoopst aanbiedt. Dit is dan het preferente merk medicijn.

 • De fabrikant kan niet aan de vraag voldoen.

  Soms lukt het een fabrikant niet om genoeg medicijnen te maken. De zorgverzekeraar kiest er dan vaak voor om hetzelfde medicijn bij een andere fabrikant te kopen. Dit is dan het nieuwe preferente merk medicijn. Het kan voorkomen dat deze nieuwe fabrikant niet op een grote toename in vraag had gerekend , waardoor ook deze fabrikant niet genoeg medicijnen kan produceren. Zo kan het gebeuren dat de zorgverzekeraar weer een ander merk van dit medicijn preferent maakt en u dus weer een ander merk vergoed krijgt.

 • Een fabrikant biedt hetzelfde medicijn tegen een lagere prijs aan.

  Als het merk medicijn van een fabrikant niet als preferent merk medicijn wordt gekozen, kan deze fabrikant de prijs van het medicijn te verlagen. Een zorgverzekeraar kan er dan voor kiezen over te stappen op dit merk medicijn. Een zorgverzekeraar mag iedere maand van preferent merk medicijn wisselen. In de praktijk doet een zorgverzekeraar dit jaarlijks.
Apotheker en apothekersassistent in gesprek over een medicijn.

Wat zijn de gevolgen van het preferentiebeleid?

Sinds de invoer van het preferentiebeleid zijn de kosten van medicijnen erg gedaald. Nederland heeft hierdoor een van de laagste prijzen van medicijnen in de westerse wereld. Een nadeel hiervan is, dat merken medicijnen vaker op zijn. Doordat fabrikanten minder winst maken op medicijnen, hebben zij kleinere voorraden. Als er meer vraag is dan ze kunnen leveren, verkopen fabrikanten deze medicijnen liever in een land waar de prijs hoger ligt. Voor u kan dit betekenen dat u vaker moet wisselen van merk.

Dit kunt u doen als u een ander merk medicijn wilt

 • Ga naar uw huisarts.

  U kunt uw huisarts vragen om een medische noodzaak uit te schrijven. De huisarts doet dit als hij of zij daarvoor een medische reden ziet. Bijvoorbeeld als u allergisch bent voor een bepaalde kleurstof van het preferente merk medicijn. U krijgt dan van de zorgverzekeraar het goedkoopste merk medicijn vergoed waar de stof waarvoor u allergisch bent niet in zit.

 • Betaal het merk van uw keuze zelf.

  U kunt ervoor kiezen het merk medicijn van uw keuze zelf te kopen. U krijgt dan niets van de kosten hiervan vergoed door de zorgverzekeraar. Ook vallen deze kosten buiten uw eigen risico. U kunt natuurlijk altijd wel proberen het vergoed te krijgen door de bon in te dienen bij de zorgverzekeraar.

 • Stap over naar een zorgverzekeraar waar uw merk preferent is.

  Op de website van iedere zorgverzekeraar vindt u of er een preferentiebeleid gevoerd wordt en welke merken preferent zijn. Misschien is er een zorgverzekeraar die het medicijn van uw keuze als preferent medicijn heeft. U kunt dan overstappen naar deze zorgverzekeraar.

 • Kies een zorgverzekeraar met een laagste-prijsbeleid.

  Er zijn zorgverzekeraars die geen preferentiebeleid, maar een laagste-prijsbeleid hebben. Uw BENU Apotheek geeft u dan het merk met de laagste prijs mee. Soms komt het voor dat meerdere merken van hetzelfde medicijn een even lage prijs hebben. Dan kunt u het merk van uw voorkeur meekrijgen.

 • Kies een zorgverzekeraar met een restitutiebeleid.

  U betaalt vaak een iets hogere premie, maar krijgt mogelijk alle kosten van het merk medicijn van uw keuze vergoed. Lees voor u overstapt wel goed de polisvoorwaarden van de zorgverzekering. Daarin vindt u of u in uw situatie ook het merk van uw voorkeur vergoed krijgt.