Zorgprofessionals

Samenwerking met zorgprofessionals

BENU Apotheek werkt samen met verschillende zorgverleners. Dit past bij ons streven om de zorg slimmer, persoonlijker en toegankelijker te maken. 

Samenwerking tussen uw BENU Apotheek en uw huisarts 

Uw huisarts onderzoekt uw klachten en stelt vast wat u mankeert. In aansluiting hierop stelt uw huisarts een behandelplan op, of verwijst u door. Heeft u medicijnen nodig? Dan geeft uw huisarts aan uw BENU Apotheek door welke medicijnen u nodig heeft. Uw apotheek weet precies wat elk middel doet, wat de bijwerkingen zijn en hoe verschillende medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden. Uw apotheek bewaakt het overzicht. Ook overlegt uw apotheek regelmatig met uw huisarts om uw behandeling goed af te stemmen. Samen zorgen wij ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Onze samenwerking met de praktijkondersteuner van uw huisarts

De praktijkondersteuners van uw huisarts begeleiden mensen met chronische aandoeningen. De praktijkondersteuner kan u bijvoorbeeld begeleiden als u diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten heeft. Hierbij werkt uw praktijkondersteuner nauw samen met uw huisarts. Uw BENU Apotheek kan met uw praktijkondersteuner overleggen om uw behandeling nog beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Samenwerking tussen uw BENU Apotheek en verzorgings- en verpleeghuizen 

Ouderdom, ziekte of een andere oorzaak kan ertoe leiden dat u niet meer zelfstandig kunt wonen. Dan kunt u in een verzorgingshuis terechtkomen. Als u intensievere zorg nodig heeft, kan opname in een verpleeghuis nodig zijn. Vaak werken verzorgings- en verpleeghuizen samen met één apotheek voor al hun bewoners. Met deze apotheek maken ze afspraken. Bijvoorbeeld over veilig gebruik van medicijnen. Zo zorgen de apotheek en de instelling er samen voor dat bewoners de juiste apotheekzorg krijgen. Ook BENU Apotheek werkt samen met verzorgingshuizen en verpleeghuizen. 

Samenwerking tussen uw BENU Apotheek en het ziekenhuis 

Als een arts of specialist in het ziekenhuis u medicijnen voorschrijft, kunt u die meestal ook in uw eigen BENU Apotheek afhalen. Wij controleren of de voorgeschreven medicijnen gecombineerd kunnen worden met elkaar, en met uw eventuele andere medicijnen. Zo nodig nemen wij contact op met uw arts om uw behandeling goed af te stemmen. 

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis, of ontslagen uit het ziekenhuis? Ook dan stemmen wij uw medicijngebruik af met de ziekenhuisarts. Uw BENU Apotheek en uw ziekenhuis zorgen er dus samen voor dat uw behandeling op de juiste manier wordt voortgezet of bijgesteld. 

Samenwerking tussen uw BENU Apotheek en de thuiszorg/wijkverpleging 

Heeft u thuiszorg of de wijkverpleging nodig? Dan kan de thuiszorgmedewerker of wijkverpleger u helpen bij het klaarzetten of innemen van uw medicijnen. Uw BENU Apotheek zorgt ervoor dat de verpleegkundige de juiste informatie heeft om u te helpen met uw medicijnen.  

Samenwerking tussen uw BENU Apotheek en de trombosedienst 

U wordt begeleid door de trombosedienst als u bepaalde antistollingsmedicijnen (‘bloedverdunners’) gebruikt (acenocoumarol of fenprocoumon). Als u daarnaast nog andere medicijnen gebruikt, kunnen die de werking van de antistollingsmedicijnen beïnvloeden. Uw BENU Apotheek informeert de trombosedienst als u (tijdelijk) medicijnen gebruikt die invloed hebben op uw antistollingsmedicijnen. Zo zorgt uw BENU Apotheek er samen met de trombosedienst voor dat uw behandeling veilig is.